Vad är elsäkerhet?

El är inte är något att leka med, och heller ingenting du ska försöka dig på själv, om du inte är utbildad elektriker med certifikat. Det kan tyckas enkelt att fixa med olika elledningar själv, och givetvis får du göra vissa saker själv. Du kan sätta dit förlängningssladdar, skruva i glödlampor, byta säkringar med mera. Men el är ingenting att leka med, du kan få stötar och det har även förekommit dödsfall när någon lekman försökt installera el. Det är därför viktigt att du tar reda på vad du får och inte får, innan du försöker dig på något kring el i ditt hem. Det är till och med straffbart om du ger dig på elinstallationer som du inte är behörig att göra.

Detta får du göra själv

Det är som sagt livsfarligt att försöka sig på elhanteringar som du inte har utbildning för som elektriker nacka. Visst, det kan se lätt och smidigt ut, men el kan leda till oanade konsekvenser. Det är alltid säkrare att överlåta elarbeten till en certifierad elektriker, om du vill ha ett elsäkert hem. Du får göra några enkla elarbeten själv om du vet med dig att du behärskar det. Om du väljer att exempelvis att byta vägguttag, eller en 16 Ampere strömbrytare, bör du ändå för säkerhets skull be en certifierad elektriker kolla om du installerat allt korrekt, innan du använder uttagen. Några andra saker du får göra själv är: Byta eller laga förstörda sladdar som går till vissa apparater som exempelvis tv:n, och även skarvsladdar, men för att vara på den säkra sidan, är det bättre att köpa nya skarvsladdar, de kostar inte särskilt mycket pengar, och är säkrare.

Säker el i din bostad

 

Om du har barn i din familj, är elsäkerheten extra viktig. När barnet börjar krypa runt, finns det mycket att undersöka, och elsladdar är tyvärr en av dessa saker. Det finns barnsäkra petskydd att sätta i uttagen. En olycka med el kan hända fort, därför bör ditt hem vara elsäkert innan barnet börjar krypa. Du bör själv inspektera dina elprodukter regelbundet. Känner du att det luktar bränt i exempelvis köket, kan det var en maskin som fått bristningar på ledningarna, vissa vägguttag kan också sitta löst. Så fort du upptäcker sådana fel ska du kontakta en certifierad elektriker, som kommer och åtgärdar det på ett korrekt sätt. När det gäller de gamla ojordade stickkontakter som var vanligt förr i gamla hus, får endast ojordade kontakter användas. Vill du byta ut dessa, anlitar du givetvis en certifierad elektriker. Skaffa även en jordfelsbrytare att ha i hemmet, då stängs elen av om ett fel uppstår.